Berätta mer

Från
instagram

Ingen stress - älska livet!

Till
bloggen

Ingen stress - älska livet!

Surfing är en värld dit alla är välkomna. Surfing handlar inte om att vara bäst i vattnet. Surfing är inte en tävling. Surfing är en känsla och vår passion. Det är en lek, en lek som alla kan vara med i. Det är leken i vågorna som betyder något, inte prestationen.

Läs mer

 

Vimeo


Facebook