V

id bokning betalar du 3.000 SEK i anmälningsavgift, resterande belopp betalar du 10 dagar innan kursstart.

Boka om din resa kostnadsfritt fram till 30 dagar innan avresa. Du kan boka om din resa obehindrat, dock inte till en resa som är rabatterad.

Vid frågor kontakta oss på jagvillsurfa@surfakademin.se.